Kiviveistämö Levander Oy:n logo vuori.
Hautakivet ja hautakivityöt Suomesta.

Pääkaupunkiseudun hautakiviliike vuodesta 1922

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

NIMILAATTOJEN JA HAUTAKIVIEN VERKKOKAUPPA

KIVIVEISTÄMÖ LEVANDER OY:N VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
Tilaussopimus tehdään luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttama henkilö. Tilaussopimuksessa tulee olla myös kuolinpesän nimi. Tuotteet ovat yksilöllisiä, joten palautus- ja peruuttamisoikeutta ei ole.

NIMILAATTA VERKKOKAUPASTA
Toimitamme nimilaattoja Suomeen.
1. Valitse nimilaatta verkkokaupasta www.kivilevander.fi.
2. Valitse toimitustapa tai asennuspaikka. Asennus pk-seudulla sisältyy hintaan. Asennuspaikkakunnat ovat: Helsinki, Tuusula, Vantaa, Espoo, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen. Muualle Suomeen postitamme nimilaatan.
3. Täytä nimilaattaan tulevat tiedot ‘Vainajan tiedot’ kohtaan.
4. Maksa nimilaatta checkout.fi maksupalvelun kautta. Ostaessasi nimilaatan laskulla, valmistus aloitetaan sen jälkeen kun suoritus näkyy tilillämme.
5. Toimitamme nimilaatan Postin välityksellä, pk-seudun hautausmaille asennus sisältyy hintaan.
6. Nimilaatta on yksilöllinen tuote, joten palautus- ja peruuttamisoikeutta ei ole.

HAUTAKIVI VERKKOKAUPASTA
Toimitamme hautakiviä pk-seudulle. Verkkokaupan ostoskorissa pääset valitsemaan hautausmaan, jolle kivi asennetaan. Hinta sisältää myös suunnittelun ja asennuksen. Hautakiven valmistamisen aloitamme, kun hyväksytte suunnitelman. Haemme seurakunnalta luvat hautakivelle.
1. Valitse hautakivi verkkokaupasta www.kivilevander.fi
2. Valitse hautakiven lisäkoriste (vaihtoehtoinen).
3. Valitse asennuspaikka (hautausmaa), jonne hautakivi tulee.
4. Täytä hautakiveen tulevat tiedot ‘Vainajan tiedot’ kenttään.
5. Tilauksen jälkeen olemme sinuun yhteydessä ja varmistamme hautakiven sopivuuden kyseiselle hautapaikalle.
6. Hautakiven maksaminen tapahtuu laskulla. Laskutamme puolet hautakiven sopivuuden tarkastamisen jälkeen ja loput asennuksen jälkeen.
7. Hautakiven toimituksen sovimme seurakunnan kanssa.
8. Hautakivi on yksilöllinen tuote, joten palautus- ja peruuttamisoikeutta ei ole.

HAUTAKIVEN TILAUSVAHVISTUS JA MAKSAMINEN
Olemme sinuun yhteydessä ja sen jälkeen lähetämme tilausvahvistuksen ja laskun. Toimituskulut pk-seudulle sisältyvät hintaan, laskuun ei lisätä toimitus- ja laskutuslisiä. Hautakivi on yksilöllinen tuote, joten palautus- ja peruuttamisoikeutta ei ole. Huomioithan toiminta-alueemme.
Voitte maksaa koko summan kerralla tai lasku voidaan jakaa kahteen erään:
1. Erä on puolet kauppasummasta, maksuaika 14 päivää. Summan maksamalla vahvistat tilauksen, ja tämän jälkeen aloitamme hautakiven valmistuksen.
2. Erä on loput kauppasummasta, laskutus hautakiven asennuksen jälkeen.

HAUTAKIVEN TOIMITUS
Asennusajankohta sovitaan seurakunnan kanssa. Hautakivi toimitetaan hautapaikalle noin kahden kuukauden kuluttua ennakkomaksun maksamisesta tai sen jälkeen, kun seurakunta on antanut luvan hautakiven asennukselle. Yleensä hautakivi asennetaan keväällä, kesällä tai syksyllä.

ILMOITUS HAUTAKIVEN ASENNUKSESTA
Kun hautakivi on asennettu, ilmoitamme siitä teille ja lähetämme mahdollisen 2. erän laskusta.

HAUTAKIVIEN TOIMITUSEHDOT
Kuluttaja-asiamiehen ja Kiviteollisuusliitto ry:n hyväksymät hautakivien yleiset toimitusehdot 10.12.1999 (päivitetty 17.5.2005).

1. TOIMITUSTAPA JA -AIKA
Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN
Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. VÄRI- YM. VAIHTELUT, MITTATOLERANSSIT
Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.
Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat:
kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiiltäväreunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja lohkoreunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

4. REKLAMAATIO
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

5. OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. YLIVOIMAINEN ESTE
Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.
Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta, huomioiden kuitenkin seurakuntien määräykset.
Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

7. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

8. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
Edellä kerrottujen ehtojen lisäksi kauppaan sovelletaan seuraavia peruuttamisoikeutta, tilaajaa ja maksamista koskevia ehtoja:

9. PERUUTTAMISOIKEUS JA MUUT EHDOT
Hautakivi on yksilöllinen mittatilaustyönä tehtävä tuote. Tämän vuoksi ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta maksettuaan laskun ensimmäisen erän. Hautakiven valmistus aloitetaan kauppasumman ensimmäisen erän maksamisen jälkeen. Peruuttamisoikeutta ei ole siinäkään tilanteessa, että kivi ostetaan internetin välityksellä.

Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttama henkilö. Tilaussopimuksessa on myös kuolinpesän nimi. Tilausvahvistuksen yhteydessä lähetämme laskun hautakivestä tilaussopimuksen mukaisesti. Laskuun ei lisätä toimitus- eikä laskutuslisiä.

Ota yhteyttä

Tarjouksen pyytäminen ei sido tilaamaan. Palveluihimme kuuluu kaikki hautakivialan työt.

Tarjouspyyntölomake

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.