TIETOSUOJASELOSTE

Kiviveistämö Levander Oy:n henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen lakeja sekä asetuksia yksityisyyden suojasta.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kiviveistämö Levander Oy
Osoite: Pihlajamäentie 32 A, 00710 HELSINKI
Y-tunnus: 0865047-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilö: Nina Åberg
Osoite: Pihlajamäentie 32 A, 00710 HELSINKI
Puhelinnumero: (09) 3876 284
Sähköpostiosoite: nina.aberg@kivilevander.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään palveluiden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Henkilörekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan kuolinpesän edustajan/asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä tehtävän työn kuvaus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin saadaan tiedot omaisilta, hautaustoimistoilta sekä seurakuntien rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja/tai sopimus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden yli, ja tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Ilmoita pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Ilmoita virheellisen tiedon korjaus rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Ilmoita kielto rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostilla.

13. Evästeiden käyttö
Emme käytä evästeitä (cookies) verkkosivuillamme.

21.5.2018
Kiviveistämö Levander Oy